Komutan Önsözü

Değerli ziyaretçilerimiz, Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Harp Okulumuzun internet sayfasına hoş geldiniz. Size öncelikle Deniz Harp Okulu'nun tarihi hakkında kısa bir bilgi vermek isterim:

Tarihçe

İki yüz yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak Türk ulusuna deniz subayı yetiştiren Deniz Harp Okulu, çağdaş bilim ve teknik hayatına açılan ilk pencerenin sahibi olmak şerefini taşıyan köklü bir kurum olarak, Türk eğitim tarihi içindeki yeri ve önemini günümüzde de korumaktadır.

url and counting visits